Education

Marketingový koncept zameraný na vysokoškolákov

Vysokoškoláci letia na zľavové kupóny. Prečo by podnikateľov mali zaujímať vysokoškoláci? Pretože nejde iba o ich budúcich zamestnancov, ale aj o potenciálnu cieľovú skupinu pre mnohé firmy.

Ak patríte medzi ne, mali by ste zbystriť pozornosť. Na celom Slovensku študujú na vysokých školáchMarketingový koncept zameraný na vysokoškolákov - CITYINFO Education desaťtisíce študentov, no určite najväčšia koncentrácia ich je v hlavnom meste Bratislava. A to by bolo určite škoda nevyužiť. Ak sa chceme na študentov ako na cieľovú skupinu pozrieť bližšie, musíme preskúmať hlavne ich záujmy a životný štýl. Typické sú hlavne rôznorodé aktivity, nočný život, internet, stretávanie sa s priateľmi, brigády či rôzne kultúrne akcie. Očami podnikateľa teda napríklad disco bary, služby telekomunikačných operátorov, gastronomické zariadenia či služby personálnych agentúr. Nie je tiež neznámym faktom, že slovenský študent zriedkakedy disponuje veľkým množstvom peňazí, preto treba k atraktívnym artiklom a reklamným lákadlám zarátať aj zľavové kupóny a akcie.

Spoločnosti, ktoré chcú osloviť mladú cieľovú skupinu, často využívajú internet. Z offline kanálov sú to potom hlavne rôzne letáčiky, ktoré na dôležitých študentských meetpointoch rozdávajú promotéri podobnej vekovej skupiny ako samotní študenti. Existuje však aj spôsob, ako veľký počet študentov osloviť bez väčšej námahy.

Marketingový koncept zameraný na vysokoškolákov, ktorý sa udomácnil v celom hlavnom meste, sa volá CITYINFO EDUCATION. Ide o distribučnú sieť reklamných stojanov, ktoré sú nositeľmi malých šikovných reklamných kariet. Práve tie obsahujú najdôležitejšie informácie o službe či produkte inzerenta alebo tiež spomínané atraktívne zľavy. Ako hovorí Ing. Boris Deglovič, riaditeľ spoločnosti BRUNEL Group, ktorá túto sieť prevádzkuje, „študenti bratislavských vysokých škôl sú aktívni mladí ľudia a sami sa zaujímajú o nové informácie. Zvykli si, že CITYINFO stojan im ponúkne presne tie informácie, ktoré hľadajú, preto je obľúbeným miestom v rámci školy či internátu. Inzerent má teda istotu, že jeho posolstvo neostane nepovšimnuté.“ Podľa interných údajov spoločnosti a na základe možnosti exaktne merať výsledky takéhoto typu reklamnej kampane, sú výnosy najmä zo zľavových kupónov na kartách zväčša veľmi uspokojivé.

Atraktívne CITYINFO stojany nájdete na takmer každej vysokej škole v Bratislave. Sieť pokrýva všetky fakulty Ekonomickej univerzity aj Univerzity Komenského, nechýbajú ani Slovenská technická univerzita, Slovenská zdravotnícka univerzita a Vysoká škola múzických umení. Nesmieme opomenúť študentské domovy a internáty. Spolu teda možnosť osloviť viac ako 60 000 vysokoškolákov... a nielen ich. Ide o veľký počet študentov denného štúdia, diaľkového štúdia, množstvo zahraničných študentov, vysokoškolských učiteľov, vedeckých pracovníkov či návštevníkov rôznych seminárov, školení a prednášok organizovaných vysokými školami a univerzitami. Tomu už sa povie naozaj široký záber reklamnej kampane...

 

Vstup do reklamnej distribučnej siete "CITYINFO education"

Pozrite si lokácie distribučnej siete CITYINFO EDUCATION

Pozrite si ukážky Cityinfo kariet

 

Rýchly kontakt

...