MEDICAL INFO

Informačno-marketingový kanál v zdravotníctve

Informujte pacientov, klientov a návštevníkov zdravotníckych zariadení o liekoch, prevencii a ochoreniach, o zdrav. zariadeniach a o zdraví všeobecne.

O MEDICAL INFO

Hlavnou úlohou projektu MEDICAL INFO je poskytovať zaujímavé a ucelené informácie pacientom, klientom a návštevníkom zdravotníckych zariadení z oblastí, ktoré patria do oblasti zdravia.
Informácie majú byť ľahko dostupné, prehľadné, uchovateľné a tiež majú byť poskytované práve v prostredí, kde má široká verejnosť najväčšiu tendenciu dozvedieť sa čo možno najviac o ochoreniach, prevencii, liekoch, informáciach o danom zdravotnom zariadení, o zdravotných pomôckach a o zdraví všeobecne.

Forma prezentácie

Nositeľkami informácií o vašom produkte alebo o službe budú tzv. MEDICAL INFO karty.
Majú atraktívny vzhľad a obsahujú všetko, čo si budete želať, možné sú aj rôzne jazykové mutácie. Dizajn, výroba aj distribúcia prebiehajú v našej réžii. Všetky karty sú vždy umiestnené na špecificky navrhnutých pútavých MEDICAL INFO stojanoch, ktoré sú naozaj neprehliadnuteľné. Okoloidúcich lákajú aj samotným názvom služby (MEDICAL INFO), ktorý evokuje potrebné informácie z oblasti zdravia a zdravotníckych zariadení.

Lokality umiestnenia kariet

Distribučná sieť MEDICAL INFO je jedna z našich najsilnejších a najefektívnejších.
Je do nej zahrnutých až 75% bratislavských zdravotníckych zariadení a nemocníc v Bratislave. Návštevnosť oboch prostredí je obrovská. V súčasnosti sa nám podarilo nainštalovať až 70 MEDICAL INFO stojanov v rámci celého hlavného mesta a jeho okolia. Okruh pôsobnosti vašej reklamy sa tiež snažíme neustále rozširovať, stojany preto pribúdajú a s nimi aj vaši potenciálni zákazníci.

 

Vstup do reklamnej distribučnej siete MEDICAL INFO

Pozrite si lokácie distribučnej siete MEDICAL INFO

 

Rýchly kontakt

...