Walkers marketing

Walkeri sú doslova chodiaca reklama

Ide o promotérov, ktorí vás budú prezentovať na tých najfrekventovanejších miestach v Bratislave. Sú výrazne oblečení, vyškolení a akční. Ich hlavnou úlohou je prezentácia značky, vytváranie pozitívnej väzby k vašim produktom či službám...

...a v neposlednom rade propagácia s cieľom vyvolať aktuálny záujem o to, čo ponúkate. Ak nemáte radi statickú reklamu, zvoľte walkerov. Sú totiž všade tam, kde aj vaši potenciálni zákazníci.

Forma prezentácie

Každý walker je vďaka výraznému a pútavému oblečeniu naozaj neprehliadnuteľný. Práve to zaručuje úspech reklamy, ktorú fyzicky prezentuje medzi ľuďmi. Walker je vybavený ako chodiaci informačný stánok, jeho hlavnou súčasťou sú tzv. CITYINFO karty. Tieto karty obsahujú všetky potrebné informácie o vašej spoločnosti ako aj o produktoch, službách či zľavách, ktoré ponúkate. Informácie na karte si určujete sami, dizajn vytvárame my. Viac o CITYINFO kartách na stránke CITYINFO karty...

Prečo walkeri?

Pretože sú mobilní, organizovaní a nápadní. Vašim potenciálnym zákazníkom ponúkajú zaujímavé a prínosné informácie, dohovoria sa minimálne dvomi cudzími jazykmi, sú ústretoví a majú príjemné vystupovanie. Pred každou akciou ich vždy zaškolíme, takže vedia o vašich produktoch a službách informovať správne a presvedčivo. Výhodou je aj ich počet. Štandardne vašu firmu promuje 4 – 10 osôb počas vopred dohodnutého počtu dní na dôležitých spoločenských meetpointoch Bratislavy.

Termíny a miesta propagácie

Termíny a miesta propagácie vášho produktu alebo vašich služieb určujeme individuálne podľa cieľovej skupiny, ktorú chcete osloviť. Aby ste si však spravili bližší obraz o službe, uvedieme príklad:

Walkeri budú 5 dní v termínoch 14.12. až 18.12.2012 prezentovať vaše služby a produkty v čase od 17:00 do 21:00 hod. na vianočných trhoch a na iných frekventovaných miestach v Bratislave. Do ulíc ich teda vyšleme vždy v čase, v ktorom sa počíta s najvyššou frekvenciou vašich potenciálnych zákazníkov v uliciach mesta.

Miesta opäť vyberáme individuálne, ako príklad častého výskytu našich walkerov však môžeme uviesť tieto lokality:

• Hlavné námestie
• Františkánske námestie
• Hviezdoslavovo námestie
• Primaciálne námestie
• Centrum Starého mesta a jeho okolie
• Nábrežie Ľud. Svobodu – River Park
• atď.

Tlač a distribúcia kariet

CITYINFO karty sú nositeľkami vašej reklamy. Musí ich preto byť vždy dostatok. Ich návrh, tlač aj distribúciu zabezpečujeme my na základe dohody s vašou firmou. Náš distribučný tím potom v teréne priebežne monitoruje stav vašej karty u každého walkera a v prípade potreby sa karta walkerovi automaticky dopĺňa.

Fotodokumentácia akcie a karty pre vás

Po skončení služby CITYINFO walkers vám elektronicky zašleme fotodokumentáciu, ktorá deň po dni mapuje priebeh celej propagácie s vašimi CITYINFO kartami v srdci Bratislavy. Zároveň vám poštou doručíme vopred dohodnutý počet kariet pre vlastné použitie.

 

Vstup do reklamnej distribučnej siete "CITYINFO walkers"

Pozrite si ukážky Cityinfo kariet

 

Rýchly kontakt

...