Wellness marketing

Kedy reklama účinkuje najlepšie?

Otázka, ktorú si kladú nielen kreatívci z reklamných agentúr, ale aj samotní podnikatelia. Veď efektivita reklamy je jedným z najžiadanejších kritérií, ktoré preferuje každý inzerent. Nie vždy má však reklama aj svoj adekvátny účinok...

Ako teda vyberať médium či lokalitu, kde sa pokúsite osloviť svojich potenciálnych zákazníkov? Jednou z možnýchWellness marketing na športoviskách - BRUNEL Group metód je vybrať si cieľovú skupinu. Ďalšou je pokúsiť sa o širokospektrálne oslovenie čo najväčšieho počtu ľudí. Atraktívne sú i frekventované miesta či inzercia vo vysoko produktívnom čase počas dňa. Všetky tieto metódy však len málo hľadia na psychické rozpoloženie zákazníka v danom momente. Na rušnej ulici či online počas nabitého pracovného pondelka vaša reklama sotva dosiahne želaný účinok. Málo pozornosti sa jej ujde všade tam, kde je prítomný stres alebo nedostatok času. Aj psychológovia zameraní na marketing a jeho účinnosť sa teda začali zaoberať otázkou, kedy a kde by reklama mala účinkovať čo najdlhšie a čo najefektívnejšie. Práve z takýchto výskumov sa zrodili reklamy na pizza obaloch, na stoloch v reštauráciách či v rôznych čakárňach. Sú to totiž miesta, kde má človek čas a chuť vnímať svet okolo seba.

Pomerne mladá je teda aj reklama vo wellness prostredí. Práve wellness je však priestorom, kde je človek Wellness marketing vo fitness - BRUNEL Groupuvoľnený a ľahšie prijíma nové myšlienky a teda zákonite i reklamu. Na tomto princípe je založená aj distribučná sieť reklamných stojanov CITYINFO WELLNESS, ktorá je v Bratislave aj na celom Slovensku jediná svojho druhu. Prevádzkovateľom je spoločnosť BRUNEL Group a nositeľkami informácií o vašej službe alebo o produkte sú tzv. CITYINFO karty. Tie na ploche veľkej približne ako kreditná karta prinášajú nápadný štýlový dizajn a prípadne aj dnes tak atraktívne zľavy.

Marketingová sieť CITYINFO WELLNESS oslovuje širokú cieľovú skupinu aktívnych ľudí, ktorí radi a kvalitne relaxujú. Reklamné stojany CITYINFO teda možno nájsť napríklad vo fitnness centrách, v salónoch krásy, v kaderníckych a kozmetických salónoch, na športoviskách rôzneho druhu (tenis, squash, bowling, bedminton, …), v prevádzkach SPA, v relaxačných centrách ako aj v mnohých ďalších zariadeniach, ktoré majú za cieľ zveľaďovať vzhľad človeka.Wellness marketing v SPA - BRUNEL Group

Výhodou takejto marketingovej siete je najmä to, že nemá ohraničený okruh inzerentov. O reklamu môže požiadať v podstate ktokoľvek. Wellness je totiž plné rôznych cieľových skupín, ktoré však majú jeden spoločný menovateľ – pohodu. A práve vďaka nej je zvyčajne reklama skutočne efektívna.

 

 

Vstup do reklamnej distribučnej siete "CITYINFO wellness"

Pozrite si lokácie distribučnej siete CITYINFO WELLNESS

Pozrite si ukážky Cityinfo kariet

 

Rýchly kontakt

...